Jet Fan sistem Tasarımı ve Hesaplama Adımları

Home/Jet Fan sistem Tasarımı ve Hesaplama Adımları
Jet Fan sistem Tasarımı ve Hesaplama Adımları 2017-05-12T10:42:10+00:00

Jet Fan sistem Tasarımı ve Hesaplama Adımları

                                        1-HACİM HESAPLANMASI
                                        Hacim = Alan (A) x Yükseklik(h)
                                        Alan = Uzunluk x Genişlik = 30 x 100 = 3000 m2
                                       Yükseklik = 3m Hacim = 3000 x 3 = 9000 m3

                                        2-DEBİ HESAPLAMA
                                        Debi (Q) = Hacim (V) x Hava
                                        Değişim Kat Sayısı(AEB)
                                        A) Günlük (CO) Havalandırma
                                       Debisi
                                        Hava Değişim Kat Sayısı = 6d/h
                                        Debi = 9000 x 6 = 54000 m3/h
                                        B) Yangın Anındaki Havalandırma Debisi
                                        Hava değişim Katsayısı = 10d/h
                                        Debi = 9000 x 10 = 90000 m3 / h
                                        * Hava Değişim Katsayıları BS 7346-7
                                        Standarttan alınmıştır.
                                       Daha fazla sayıda zemin ve mimari
                                       detay için, Hava debisi artırılabilir.

                                       3-EGZOZ ve TAZE HAVA FAN SEÇİMİ
                                        A- DEBİ
                                        Duman Egzoz Fanı (DEF)
                                       DEF = 90.000 m3/sa x% 50 = 45.000m3/sa
                                       DEF-1 = 45.000 m3/h DEF-2 *45.000 m3/ h
                                        * Duman egzoz fanları BS-7346-
                                       7’ye göre% 50 Yedeklenir.
                                       Taze Hava Fanı
                                        THF = 90.000 mVh x% 60 = 54.000 mVh
                                       * Taze hava fanı, egzoz fanının%
                                       50-70’i olarak hesaplanır.

                                       B- BASINÇ KAYBI
                                       Şaft, Damper ve Panjurlardaki
                                       Hava Hızlarına Göre Basınç Kaybı
                                       Belirlenir.

                                        C- YANGIN DAYANIMI
                                       Egzoz ve jet fanlar TS / EN 12101-
                                       3 standardına uygun olarak yangın
                                       dayanımlı seçilmelidir.

1-VOLUME CALCULATION
Volume <V> – Area (A) x Height (h)
Area = Length x Width = 30 x 100 =. 3000 m2
Height = 3m Volume = 3000 x 3 = 9000 m3

2-FLOW RATE CALCULATION
Flow Rate (Q) = Volume (V) x Air
change (AEB)
a) Daily (CO) Dentilation Flow Rate
Air Exchange Rate = 6/h
Flow Rate = 9000 x 6 = 54000 m3/h
b) Fire Flow Rate
Air change Rate = 10/h
Flow Rate = 9000 x 10 = 90000 m3/h
* Air exchange rate per hour
constant are received from minimum values
of BS 7346-7 Standard. For more
number of floors and architectural
details, air exchange rate can be increased

3-EXHAUST AND FRESH AIR FAN SELECTION
A- FLOW RATE
Smoke Exhaust Fan (SEF)
SEF = 90.000 m3/h x %50 = 45.000 m3/h
SEF-1 = 45.000 m3/h SEF-2 * 45.000 m3/h
* Smoke exhaust fan is backed up of
its 50% according to the BS-7346-7.
Fresh Air Fan
FAF = 90.000 mVh x %60 = 54.000 mVh
* Fresh air fan is calculated 50%- 70% of exhaust fan

B- PRESSURE LOSS
Pressure losses due to shaft, damper
and throw grill is determined
according to the air velocities

C- FIRE ENDURANCE
Exhaust and jet fans are selected
from fire endurance class suitable
for TS/EN 12101-3 standard