Ana Sayfa 2018-01-26T20:01:01+03:00

Otopark Havalandırma Sistemleri

KAPALI OTOPARKLARA YASAL BAKIŞ

İnsanlar şehirlerde toplanmaya devam ettikçe, şehirler büyüdüler. Şehirler büyüdükçe, sorunları da büyüdü. Bugün büyük şehirlerde sokağa çıkıp insanlara sorduğunuzda şehrin en büyük sorunun trafik sorunu olduğunu duyma ihtimaliniz % 80’e yakındır. Şehrin sokaklarındaki trafik sorunu ise sağa sola park etmiş araçlar sebebiyledir. Hükumet ve yerel yönetimler bu sorunu aşmak için bir takım çözümler üretmeye çalışıyorlar. Bulunan çözümlerden en önemlisi ise yer altlarına yapılan kapalı otoparklar oluyor.  Fakat kapalı otoparklar için de bir takım zorunluluklar söz konusudur. Bu sebeple Hükumet ve yerel yönetimler yasal zorunlulukları belirlemiş durumdadır.

otopark havalandırma sistemleri

=topark havalandırma sistemleri

KAPALI OTOPARKLAR İÇİN YASAL DÜZENLEMELER

1993 yılında çıkarılan, 2006 yılında revize edilen Otopark Yönetmeliği; Yerleşme yerlerinde araçların yol açtığı, trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerin neler olduğunun ve otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının tespit ve giderilme esaslarını ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümünü gösteren imar planlarına uygun olarak düzenlenmesini, esas alır. Otopark Yönetmeliğine ek olarak kapalı Otoparklar, Yangın Yönetmeliği’ne uygun olarak tasarlanmak, yapılmak ve işletilmek durumundadır.  Yangın Yönetmeliği’nin 60. Maddesi; “Motorlu ulaşım ve taşıma araçlarının park etmeleri için kullanılan otoparkların dışarıya olan toplam açık alanı, döşeme alanının % 5′ inden fazla ve bu açık alan her birinde en az yarısı kadar olmak üzere karşılıklı iki cephede bulunuyor ise açık otopark; aksi hâlde kapalı otopark kabul edilir.” şeklindedir.

OTOPARKLARDA HAVALANDIRMA

Yangın Yönetmeliği’nin 60. Maddesi’nin 2. ve 3. bölümleri ise tasarlanan ve kurulan kapalı otoparkın yangın ve havalandırmasının nasıl olacağını tarifler. “Toplam alanı 2000 m2’yi aşan bodrumlardaki kapalı otoparklar için mekanik duman tahliye sistemi yapılması şarttır. Duman tahliye sisteminin binanın diğer bölümlerine hizmet veren sistemlerden bağımsız olması ve saatte en az 9 hava değişimi sağlaması gerekir. 60. Madde’nin 3. Bölümü; “Araçların asansör ile alındığı kapalı otoparklarda doğal veya mekanik havalandırma sistemi yapılması şarttır.” şeklindedir.

otopark havalandırma sistemleri

KAPALI OTOPARK HAVALANDIRMA ÇÖZÜMLERİ

Jet Fanlar vasıtası ile kapalı otoparklarda tesis edilen havalandırma sistemleri, ülkemizde ise son birkaç yılda oldukça yaygınlaştı. Jet fanlar yarattıkları itme kuvveti ile önlerindeki hava kütlesine hızla vurarak geniş bir alandaki havayı iterek ve sürükleyerek harekete geçirir. Çevrelerindeki hava kütlesini de katarak geniş bir alanda etkili olurlar. Jet fanlar, CO ve diğer zararlı gazların yoğunluğunu temiz hava ile karıştırarak seyreltir ve otopark içerisinde ölü alan kalmasını engeller. Yapılan yasal düzenlemelerle birlikte ortaya çıkan zorunluluklar, bu konuya çözüm sunma iddiasındaki firma ve markaları da arttırdı. Peki buradaki karışıklığa nasıl bir çözüm bulunmalı?

CVSAİR JET FANLI KAPALI OTOPARK HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

Kapalı ortamlar için farklı ürün seçenekleri sunan Cvsair, özellikle Jet Fanlı Kapalı Otopark Havalandırma Sistemleri alanındaki karmaşayı, bilgi birikimi, yetkin personeli ile sonlandıran çözümler sunuyor.

Radyal Jet Fan

Radyal kanat yapılı Cvsair Jet fanlar, günlük havalandırma ve yangın durumunda çift devirli olarak çalışabilecek özellikte 750/ 1.500 dev /dk. hızında motora sahip, EN 12101-3 e göre F300(300°/120 dk.) ve F400(400°/120 dk.) dayanımlı yapıda imal edilir. Cihazların motor emiş tarafında koruma teli bulunur. Radyal Jet Fan elektrik terminal kutuları da yangına dayanımlı olarak imal edilir.

Günlük havalandırma ve yangın anı için çift devirli motor

Galvaniz çelik gövde( TS EN ISO 1461 )

Koruma teli ve entegre yönlendirici

Gövde dışında konumlanmış terminal kutusu

H yalıtım sınıfı, IP55 korumalı yüksek verimli IE2 motorlar

EN 12101-3 sertifikalı